Sale da pranzo LEON

Biblioteca a due ante LEON

1000 × 350 × 2000 mm

Biblioteca ad un’anta LEON

620 × 350 × 2000 mm

Tavolo LEON

1400 × 900 × 760 mm
1800 × 900 × 760 mm

Sedia LEON

440 × 500 × 980 mm

Vetrina ad un’anta LEON

620 × 350 × 2000 mm

Vetrina a due ante LEON

1000 × 350 × 2000 mm

Comò LEON

9 cassetti
1480 × 450 × 860 mm

A quattro ante
1960 × 450 × 860 mm

3 cassetti
1000 × 450 × 860 mm

5 cassetti
720 × 450 × 1245 mm

A due ante
1020 × 450 × 860 mm

Mobile porta TV
1700 × 550 × 580 mm

Mobile porta TV LEON+
2140 × 550 × 660 mm

A tre ante
1480 × 450 × 860 mm

Specchio LEON

1480 × 830 × 32 mm

Mensola LEON

1200 × 200 × 120 mm

Nameštaj u enterijeru obojen je bojom drveta TAMNI ORAH